WAIWAI, James Anthony

Tū ake Panekire taku maunga kōrero ki te taha whakarunga o te rohe kai raro ra na te moana na Haumapuhia nei i waihanga, ki a kī ake ra! Na uri whakaheke Waikaremoana Whanaunga kore e! Hī!

Ko koe te take i kanapu ai te uira, ko koe te take i taimaha ai te heke a te ua! E moe e te manu kōrihi a Tāne rāua ko Hine Māhutahuta

E te pāpā, kua tīhaehae a ngākau kua taka a māhunga, kua riro mā hupe, ma roimata e kawe ana i te āhua i waho i a au

Kua pohara ngā hapū o Waikaremoana i tō ngarohanga, kua tō te pō i runga i a tātau, te mamae, te ngaukino, te pākinikini, aue te au o ngā kōrero nei

Moe mai i tō moenga roa e te pāpā, moe mai.

Aue taukuri ē, ka huri!

On behalf of our kahi, Raewyn and iramutu it is with a heavy heart that we share with you all the passing of Dad, Koro, brother, uncle and mate Hemi Waiwai who passed away suddenly early hours this morning.

Uncle Hemi will leave Wairoa today to return home to where he will lay at Te Kuha Marae.

Funeral Service is 11am on Tuesday 31st January after which he will be laid to rest at Te Whare Kaponga Urupa.