Sonny Mataitai MatekinoWhaanga

Wairoa Star, Daily Telegraph. WHAANGA Sonny Mataitai Matekino. (Kaumatua O RongomaiWahine -Kahungunu.) Suddenly at Mahia on Saturday, September 27th 1997. Beloved Son of the Late Keita & Niri Whaanga. Loved Brother of Moana, Ra, Horopapera, Ra>